Folgjemy

Folgjemy...Janetta in Bolivia

Weer naar Mosoj Yan

Kortegeleden ben ik voor het eerst in lange tijd weer bij Mosoj Yan geweest. Het was bijzonder fijn om er weer te zijn! ik heb de meiden gemist, en zij mij ook. Op dit moment zijn er relatief weinig besmettingen, en dus was het weer mogelijk om langs te gaan. Ik wilde graag kennismaken met de nieuwe directrice van het opvanghuis. Ook kon ik drie pakken met uitwasbare luiers achterlaten. Helaas is er op dit moment veel vraag naar opvangplekken voor meisjes die uit misbruiksituaties komen. Mosoj Yan heeft plek voor 20 meisjes en ze zitten helemaal vol. Ze krijgen vaak telefoontjes met de vraag of ze meisjes op kunnen vangen. Als ze zeggen dat ze vol zitten, wordt er gevraagd de meisjes niet op een matras op de grond de nacht door kunnen brengen. Er zijn meisjes die binnenkomen zonder eigen spullen: alleen de kleren die ze aanhebben. Schrijnende situaties!

Mosoj Yan is ook het enige tehuis dat plek biedt aan meisjes die zwanger zijn of al een kindje hebben. Op dit moment zijn er vier baby’s in het tehuis en is de vijfde op komst. Eén van de vragen die ik kreeg was of ik Bijbelstudies met de meisjes kon doen. Dat is iets wat ik en ook de andere vrijwilligers heel graag willen, dus ik heb direct overlegd. Met elkaar kunnen we nu dagelijks Bijbelstudie met de meiden houden! Er zijn veel nieuwe meisjes voor wie het Evangelie onbekend is, en we hopen en bidden dat ook zij mogen gaan geloven. We zijn ook bezig Bijbels voor hen te krijgen.

Ze vertelden me dat elke ochtend de meisjes beneden komen met hun Bijbel en dat ze samen de Bijbelstudie doorlezen die ik via whatsapp elke dag doorstuur. Omdat we vanwege corona geen Bijbelstudies met de meiden konden doen, besloot ik om dan te beginnen met het doorappen van Bijbelstudies zodat ze toch iets konden doen. Voor hen waren en zijn die Bijbelstudies tot zegen. Ze leren ook Bijbelverzen uit hun hoofd. Het maakt me stil om te beseffen dat zoiets kleins van mijn kant zoveel uitwerkt in hun harten. God is groot!