Folgjemy

Folgjemy...Janetta in Bolivia

Moedeloos of hoopvol?

Wat kan ik moedeloos worden als ik naar de situatie om me heen kijk. Misschien herken je dat gevoel wel: wanneer zal alles weer ‘gewoon’ worden, zonder maatregelen om besmettingen tegen te gaan. Hier in Bolivia ontvallen ons steeds meer vrienden en bekenden, terwijl anderen God zij dank weer herstellen (waaronder onze tuinman!). Een poosje terug kreeg ik een lijst doorgestuurd met daarop de namen van 17 dominees die besmet waren (geweest) met Corona. Elf van hen zijn overleden. Wat een verdriet! Naast het verdriet komen veel families ook te zitten met torenhoge ziekenhuiskosten. Waar moeten ze ooit het geld vandaan halen? Gemeenteleden willen natuurlijk helpen, maar niemand heeft veel geld, en het zijn er zo veel die hulp nodig hebben. Ik wil helpen, maar hoe? En wie? Er is meer nodig dan ik kan geven. Er zijn mensen die in het ziekenhuis wonen, omdat ze hun rekening niet kunnen betalen. Ze zitten als het ware gevangen in het ziekenhuis, want ze mogen niet gaan.. Zelfs als iemand overleden is, krijgt de familie het lichaam alleen mee als de rekening betaald is. Schrijnende gevallen… Om moedeloos van te worden!

Tegelijk spreekt de Bijbel over hoop. In Christus hebben we hoop. En aan die hoop mogen we ons vasthouden en die hoop mogen we doorgeven. Ook al lijken het druppels op een gloeiende plaat: God brengt ons mensen op ons pad die we mogen en kunnen helpen. Binnen ons team is iemand  een actie gestart om dominees financieel en materieel te helpen. Samen met een dominee hier en iemand uit de VS hebben ze zo’n 17.000,- dollar op kunnen halen! Vanuit mijn kerk hier wordt er ook geholpen. Ik kan via hen helpen, wat ik ook doe. We mogen doen wat we kunnen. En God is het die voorziet. Kort geleden overleed de dominee die tot vorig jaar dominee was in mijn kerk hier. Het was een zware slag voor de gemeente waar hij nu stond en ook voor  onze gemeente. Hij had een tijd in het ziekenhuis gelegen en de familie stond voor de taak om de rekening van Bs. 400.000,- te betalen, dat is ongeveer € 48.500,-… Toen hij overleed, hadden ze het bedrag bijna bij elkaar. Wat nog nodig was, was drie dagen later ook binnen. Zo liet God zien dat Hij zorgt. Als je dat ziet, maakt het hoopvol! We hebben een God die leeft en zorgt!

Bid je mee voor de mensen hier die zo getroffen zijn door verdriet, maar ook voor ons hier. Dat we kracht van God mogen krijgen om hoop door te geven, te troosten en te helpen waar nodig. En om zelf die hoop te mogen ervaren. Dank je wel!