Folgjemy

Mijn Thuisfrontteam

Het is een goed gebruik om als zendeling je bediening niet alleen te doen, je hebt een team om je heen nodig. Mijn ThuisFrontTeam is samen met mij druk om zo Gods woord en liefde in Bolivia te verspreiden.
Hun taak is oa:
Gebed; ze willen biddend een team zijn.
Financiële verzorging;  ze zorgen er voor dat er voldoende financiën zijn voor mijn bediening. Dat doen ze door middel van acties en donateurs.                Contact; ze onderhouden contact met mij en met mijn achterban.

Hieronder stellen ze zich even aan je voor:

Graag wil ik mij aan u voorstellen.
Ik ben Jenny Bron getrouwd en moeder van drie kinderen alle drie getrouwd, en oma van 8 kleinkinderen.
Ben lid van de Chr. Ger. Kerk. Siegerswoude en mag samen met mijn man het kosterschap uitoefenen. Ook zit ik in het Thuisfront Team van Janetta waar ik de functie heb voor kopieer werk en voorbede aanvragen voor de erediensten enz.
Janetta ken ik al vanuit onze gemeente en zit nu in de T.F.T. om haar te ondersteunen waar nodig is en heb veel contact samen.
Ik zit in het team, er bij betrokken te zijn om Janetta te ondersteunen en te helpen bij haar plannen. Onze visie is: ”In liefde en zorg voor elkaar en voor Janetta samen aan de slag en door middel van gebed en praktische steun de brandstof zijn”.
We mogen bidden of de Heere de weg mag openen naar de plek waar en wanneer Janetta mag werken, en zoals het er nu naar uitziet wordt dit Bolivia. Moge de Heere met Janetta gaan om haar nabij te zijn, haar daar te helpen en ondersteunen in alles wat zij in dat land tegenkomt. In goed en moeilijke tijden mogen we in vertrouwen en bidden dat de Heere met haar gaat en daar bij haar is.
Bid u/jij mee?

Hierbij wil ik mij even voorstellen,

Mijn naam is Roelof Bron, getrouwd met Jenny. We hebben drie kinderen en ben opa van acht kleinkinderen. Ben lid van de Chr. Ger. Kerk van Siegerswoude. Van deze gemeente ben ik koster wat ik met veel liefde doe, zodoende ken ik Janetta ook en zit ik in het Thuisfront Team.

Mijn doel is: in liefde en zorg voor Janetta en voor elkaar, samen aan de slag door middel van gebed en praktische ondersteuning (de brandstof zijn). Dat we samen als T.F.T. team het doel dat Janetta voor ogen heeft ook waar te maken. Zodat zij in Bolivia het ondersteunende werk mag doen, en ook daar van betekenis mag zijn voor de bevolking van dat land, maar ook voor de aanwezige zendelingen. Vooral voor de bevolking dat die mogen horen en zien de liefde en de verzoening die er is in de Heere Jezus Christus, en die te leren kennen.

Wie;
Christiaan Fokkema is mijn naam en ik ben 30 jaar. Ik ben geboren op de Drents-Friese grens in de plaats Een-West. Ik ben getrouwd met Mirjam en woon in Nunspeet.
Wat;
In het dagelijks leven ben ik timmerman. Binnen het TFT mag ik de functie als secretaris vervullen en ben ik tevens verbinding met de familie als broer van Janetta.
Waar;
Janetta kende mij eerder dan ik haar kende. Totdat Janetta naar de Wittenberg ging, woonde Janetta thuis en zag ik haar dagelijks. Het verlangen van Janetta om in de zending actief te mogen zijn is mij thuis al duidelijk geworden. En in gesprekken was toen al besproken dat wanneer de tijd daar zou zijn ik graag haar wilde steunen waarin dat zou kunnen. Toen de vraag kwam om in het TFT plaats te nemen heb ik dat gedaan.
Waarom;
Zending heeft voor mij altijd een belangrijke plaats ingenomen. Daarover heb ik met meerdere mensen wel gesprekken gevoerd en met Janetta in bijzonder. Om wat te kunnen betekenen voor de zending en in het bijzonder voor Janetta stel ik mij graag beschikbaar in de ondersteuning aan haar wens. In verwachting niet van eigen krachten of kunnen maar in afhankelijk van de Koning van de Kerk, Christus, die Zijn Koninkrijk bouwt.

Ik zal me even voorstellen: mijn naam is Niels Hannessen. Ik kom uit het Groningse dorp Nuis. Dat ligt ergens tussen Groningen en Drachten. Hier woon ik al mijn hele leven, onderhand al 28 jaar. In het dagelijks leven werk ik met cijfertjes, namelijk als Controller. Vanuit mijn werk ben ik bij veel verschillende bedrijven waar ik de administratie ondersteun.
Janetta ken ik al zolang als ik me kan herinneren. Ik was 5 toen ze bij onze gemeente kwam en alle jaren sindsdien is ze met haar familie een bekend gezicht in de gemeente.
Toen Janetta mij vroeg of ik een onderdeel van haar TFT wilde zijn, wist ik eigenlijk niet waar ik aan begon. Vanuit mijn werkervaring kon ik haar helpen als penningmeester, wat ik ook graag wilde doen. Ondertussen zijn we alweer een aantal jaren verder en vind ik het erg mooi om op deze manier ook een steentje bij te mogen dragen. Voor Janetta om haar droom uit te laten komen en om zo een schakeltje te zijn in de uitbreiding van Gods koninkrijk.

Wie: Mirjam Kerkstra, getrouwd met Klaas, moeder van Judith, Naomi en Boaz
Wat: Voorzitter van het Thuis Front Team
Waar: We zijn lid van dezelfde kerkelijke gemeente
Waarom: Door een aantal jaren in de evangelisatie/zendingscommissie te hebben deelgenomen, is mijn hart meer opengegaan om Gods liefde te delen met onze naasten
Waartoe: De liefde van onze Heere , die we elke dag ontvangen, te mogen delen,
dichtbij en veraf, tot opbouw en uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Mijn naam is Jeanet Peterson, ben 36 jaar en getrouwd met Pieter. Samen hebben we drie kinderen, Jelmer, Anna-Femke en Jorrik. Zij zijn 11, 9 en 5 jaar oud. In het dagelijks leven ben ik in de eerste plaats moeder, daarnaast werk ik een aantal uren per week in de ouderenzorg, dit doe ik met heel veel plezier.
Ik ken Janetta vanaf het moment dat zij met haar ouders lid van onze gemeente werden. We hebben samen catechisatie en jeugdvereniging ge-volgd, dus al een lange tijd. Het ‘zendingstracject’ van Janetta heb ik al die tijd gevolgd en toen ze op zoek was naar leden voor het ThuisFrontTeam, heb ik mij bij haar gemeld.
In het verleden ben ik zelf ook naar het buitenland geweest voor korte hulp-verleningsprojecten. Nu ik mijn gezin heb, kan ik op die manier niet meer actief zijn. Daarom ben ik dankbaar dat ik via het TFT de missie van Janetta kan ondersteunen en op die manier mag meewerken aan de uitbreiding van Gods koninkrijk.