Folgjemy

Folgjemy...Janetta in Bolivia

SIM Bolivia

In november 1907 begonnen George en Mary Allan de Bolivian Indian Mission. Zij gingen evangeliseren onder de Quechua-sprekende bevolking van Bolivia. Door de jaren heen kwamen er steeds meer werkers. In 1982 ging de BIM samen met Serving in Mission, onder de naam van SIM.

In 2015 heeft SIM international een nieuwe visie gelanceerd:

Overtuigd dat
Niemand zou moeten leven en sterven
Zonder Gods goede nieuws gehoord te hebben,
Geloven wij dat Hij ons geroepen heeft
Om discipelen van Jezus Christus te maken
In gemeenschappen waar Hij het minst bekend is.

Bovenstaand filmpje geeft een goed beeld van wat SIM in Bolivia doet.

Daarom, gedrongen door Gods grote liefde en gemachtigd door de Heilige Geest…
Steken we barrières over om de gekruisigde en opgestane Christus te proclameren, Zijn liefde en medelijden te uitten aan hen die zonder Hem leven en sterven.
We maken discipelen die Jezus vertrouwen en gehoorzamen, en deel worden van kerken waar Christus centraal staat
We werken samen met kerken om Gods missie over alle culturen lokaal en wereldwijd te vervullen.
Wij faciliteren de participatie in cross-culturele bediening van hen die God geroepen heeft.

SIM Bolivia geeft dit handen en voeten door in samenwerking met lokale kerken te evangeliseren onder de Boliviaanse bevolking. Dit doen ze onder andere door het inzetten van medische teams die samen met lokale dominees de bergen intrekken en daar medische zorg verlenen, terwijl ze eveneens het Evangelie delen en met mensen bidden.

In Cochabamba staat eveneens het guesthouse, het gastenverblijf van SIM. Dit gastenverblijf is van groot belang voor alle SIM-zendelingen in Bolivia. Het is vaak een komen en gaan van zendelingen die om diverse redenen in het gastenverblijf verblijven, bijvoorbeeld omdat ze dingen moeten regelen met kantoor, ze medische zorg nodig hebben die in Cochabamba gegeven wordt, ze taalles krijgen of ze even uit moeten rusten en bijkomen van hun intensieve werk elders in Bolivia. Want het werken in de grote steden, bergen of de jungle is vaak moeilijk, en er is altijd meer te doen dan je aankunt. Het is dan een zegen voor deze mensen om bij te kunnen komen en nieuwe energie te krijgen om weer verder te kunnen met hun taak.