Folgjemy

Folgjemy...Janetta in Bolivia

Doe je mee

Gebed

Dit werk kan je niet alleen, daarom heb ik een thuisfrontteam dat achter mij staat, mij ondersteunt en helpt waar ze kunnen. Maar ik kan jullie hulp ook goed gebruiken. Wil je samen met mij en voor mij bidden zodat mijn bediening tot zegen mag zijn. Ik stuur regelmatig een nieuwsbrief en schrijf een blog waarin zeker verschillende gebedspunten naar voren komen.
Alvast bedankt en in Hem verbonden!

Giften

Wil je meewerken aan het vervullen van mijn droom om iedereen in Bolivia te bereiken met het Evangelie, dan kan dat door gebed en het geven van giften.
Om mijn droom te vervullen heb ik per maand ongeveer € 2000,- nodig.

Giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL67RABO 0190 578823 ( ANBI)
o.v.v. project Bolivia t.n.v. Thuis Front Team CGK Siegerswoude