Folgjemy

Folgjemy...Janetta in Bolivia

Home

Fijn dat je deze site bekijkt en mij wilt volgen! Al jaren heb ik het verlangen om mij in te zetten voor mensen elders in de wereld. Sinds 2017 ben ik uitgezonden naar Bolivia om me daar in te zetten voor de bevolking. Via deze website wil ik je op de hoogte houden van mijn wel en wee in en rondom mijn bediening in Bolivia.

Over mij

Mijn naam is Janetta Fokkema en ik kom uit het noorden van het land, waar de provincies Groningen, Drenthe en Friesland bij elkaar komen. Hoewel ik deze plek echt als thuis waardeerde, had ik toch al jaren de wens om elders op de wereld Gods liefde aan mensen bekend te maken door dienstbaar te zijn aan anderen. Het heeft de nodige tijd gekost voordat er daadwerkelijk van een uitzending sprake was, maar sinds 2017 ben ik uitgezonden naar Bolivia. Ik woon en werk in Cochabamba. SIM (de zendingsorganisatie waarmee ik uitgezonden ben) heeft daar onder andere een gastenverblijf dat dienstbaar is voor alle SIM-zendelingen in Bolivia en ik manage dat gastenverblijf. Hierdoor kan ik van betekenis zijn voor een grote groep mensen in Bolivia, want zonder gastenverblijf zouden SIM-zendelingen hun werk niet zo kunnen doen als ze het nu doen. Ook ben ik personeelscoördinator voor ons team hier in Bolivia. Ik voel me bevoorrecht om een schakeltje in het geheel van het zendingswerk te mogen zijn om zodoende mee te werken aan Gods opdracht.

Mijn droom en visie

Mijn droom is dat iedereen in Bolivia de liefde van God en Jezus Christus leert kennen, van Hem leert houden en in relatie met Hem zal leven. 

Mijn visie is door praktische ondersteuning Gods liefde delen en van betekenis zijn voor de medemens.  Op verschillende manieren probeer ik hier handen en voeten aan te geven. Zo onderhoud ik als personeelscoördinator contact met de zendelingen in Bolivia. Ook ben ik verantwoordelijk voor het gastenverblijf van SIM, waarbij ik hulp heb van drie lokale medewerkers. Eveneens ben ik betrokken bij een tehuis voor meisjes die te maken hebben gehad met seksueel geweld.

Wil je deel uit maken van de vervulling van die droom? Door gebed en giften werk je mee deze droom te vervullen. Voor meer informatie over het geven van giften, kijk onder het kopje doe mee of vul gelijk de machtigingskaart in.

Folgjemy

Voor deze website was ik op zoek naar een geschikte naam. Dat was echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het was een goed onderwerp tijdens gesprekken en op die manier kwam ineens het idee om folgje my te gebruiken. En terwijl ik er verder over nadacht, realiseerde ik me steeds meer dat ik deze naam erg passend vind: volg mij op z’n Fries geschreven (Fries is mijn moedertaal). 

Jezus zegt in de Bijbel ‘Volg mij’, een oproep aan iedereen op deze wereld. In gehoorzaamheid aan Hem ben ik op weg gegaan en ben ik mij gaan voorbereiden om naar Bolivia te gaan. Daarbij wil ik anderen uitnodigen om mij te volgen door mijn verhalen te lezen en betrokken te zijn bij wat ik in Bolivia mag doen. Maar het kan ook een oproep zijn aan anderen om eveneens te volgen in het gaan in de zending. 

Mag ik u en jou uitnodigen om mij te volgen? Maar bovenal Hem die Zijn leven voor ons gegeven heeft?

Logo

Het logo is gemaakt door FAH-computer en laat diverse dingen zien. Allereerst het kruis in het centrum als teken van Christus die voor onze zonden voldoening heeft gedaan aan het kruis, de vogel als teken van de mensen die door God geroepen zijn om het Evangelie te verkondigen tot aan het einde van de aarde. De vloeiende lijnen als teken dat het Evangelie door de wereld is gegaan en nog gaat.